+420 354 438 587

Česky English Deutsch Français
Drobečková navigace

Úvod > Autodoprava > Přepravní podmínky

Přepravní podmínky

Přepravní podmínky pro zákazníky

 • Případné zaclení nebo vyclení platí zákazník
 • Zákazník zodpovída za přesnost údajů v objednávce
 • Jakekoliv rozdíly ihned hlásit
 • Vícenáklady spojené s nakládkou hradí zákazník
 • Žádame zákazníka o identifikaci řidiče na místě nakládky / vykládky

Přepravní podmínky pro dopravce

 • Faktura je splatná 60 dnů po obdržení originálu CMR - potvrzeného zákazníkem a Vaší faktury
 • Vzhledem k daňové povinnosti doručte tyto doklady do 15 dnů po přepravě
 • Při nedodržení termínu nakládky nebo vykládky si vyhrazujeme právo snížit sjednanou cenu přepravy
 • Stojné při přepravě zboží mezi členskými státy EU do 24 hodin na nakládce či vykládce je zahrnuto v ceně
 • Pojištění vozidla a nákladu v souladu s úmluvou CMR je předpokladem k převzetí objednávky
 • Smlouva na přepravu je uzavřena i bez Vašeho zpětného potvrzení
 • V případě, že dojde ke změně SPZ, typu vozidla, nedodržení termínu apod., ihned kontaktujte naší společnost
 • Pečlivě kontrolujte CMR na místě nakládky, zda souhlasí s objednávkou
 • Jakekoliv rozdíly ihned hlásit !
 • Kontakt se zákazníkem nad rámec povinností vyplývajících z této přepravy bude posuzován jako konkurenční jendání a to i jeden rok po ukončení přepravy
 • Pokud není domluveno jinak, poplatky za silniční daň, celní odbavení, speditéra hradí dopravce